[תשע"ז] ידיעון לתלמידים ולהורים.

 


לחיצה על הקישורים הנ"ל מובילה לתקנונים המעודכנים לשנה"ל תשע"ז.
שימו לב: על מנת לצפות בתקנונים, שפורסמו בפורמט PDF, עליכם לוודא כי התוכנה Adobe Reader
מותקנת במחשבכם האישי. במידה ואינכם יכולים לצפות בתקנונים, אנא התקינו את התוכנה באמצעות
לחיצה על לינק זה שיוביל אתכם להתקנה ישירה מאתר Adobe.